Contact Us

ACRO Metal Products Ltd.

Address: No.200 Weisheng Road Xiuzhou Industrial Zone
City: Jiaxing
Province: Zhejiang
Country: China
Zip Code: 314031

Tel: +86-573-82799666
Fax: +86-573-82799998
Mail: acro@acro-metal.com
Web: www.acro-metal.com